menu dblex
korsa någons planer
verb
hindra
motarbeta
sätta en käpp i hjulet för

Alla synonymer går att klicka på.