menu dblex
kontrakt
substantiv
avtal
överenskommelse
fördrag
pakt
traktat
engagemang
förpliktelse
brev
urkund
utfästelse
bestämmelse

Alla synonymer går att klicka på.