menu dblex
kontinuitet
substantiv
röd tråd
följd
sammanhang
konsekvens
obruten följd

Alla synonymer går att klicka på.