menu dblex
konsumera
verb
förbruka
förtära
göra slut på
dra
äta
använda
sätta i sig
dricka
Se även
konsumeras

Alla synonymer går att klicka på.