menu dblex
konsol
substantiv
utskjutande stöd
arm
bjälkhuvud
kantilever
kragsten
vägghylla
pelarbord

Alla synonymer går att klicka på.