menu dblex
konsistens
substantiv
fasthetsgrad
struktur
beskaffenhet
täthetsgrad
fasthet
soliditet
täthet
hållbarhet
viskositet
I uttryck
fast konsistens

Alla synonymer går att klicka på.