menu dblex
konkretisera
verb
åskådliggöra
illustrera
precisera
Se även
konkretiserar
konkretiseras

Alla synonymer går att klicka på.