menu dblex
konkludera
verb
sluta sig till
döma
sluta
dra slutsats
sammanfatta
sammanfattningsvis säga

Alla synonymer går att klicka på.