menu dblex
konfrontation
substantiv
konfrontering
möte
möte ansikte mot ansikte
sammanförande
motstånd
strid
konflikt
slag
öppen motsättning

Alla synonymer går att klicka på.