menu dblex
komponera
verb
utarbeta
producera
sammanställa
skapa
arrangera
sammansätta
författa
göra
tonsätta
sätta musik till

Alla synonymer går att klicka på.