menu dblex
komplexfylld
adjektiv
hämmad
neurotisk

Alla synonymer går att klicka på.