menu dblex
kompetensförklara
verb
auktorisera

Alla synonymer går att klicka på.