menu dblex
komma på villovägar
verb
förirra sig
avvika

Alla synonymer går att klicka på.