menu dblex
komma på skam
verb
korsa
omintetgöra
gäcka
svika
kullkasta
vederlägga
stäcka
bringa på skam
trotsa
nedslå

Alla synonymer går att klicka på.