menu dblex
komma på någons andel
verb
belöpa sig på

Alla synonymer går att klicka på.