menu dblex
komma på andra tankar
verb
ångra sig
vackla
ändra sig

Alla synonymer går att klicka på.