menu dblex
komma fram till
verb
ernå
uppnå
hinna
träffa

Alla synonymer går att klicka på.