menu dblex
komma bort
verb
försvinna
förkomma
gå förlorad
avlägsnas

Alla synonymer går att klicka på.