menu dblex
komma över någons huvud
verb
stödja sig på
träffa

Alla synonymer går att klicka på.