menu dblex
kollekt
substantiv
håvgång
insamling
bidrag
offer
penninginsamling
I uttryck
upptaga kollekt

Alla synonymer går att klicka på.