menu dblex
kolka
verb
bälga i sig
dricka i stora klunkar
dricka glupskt
hälla i sig
Relaterade ord
svepa
I uttryck
kolka i sig

Alla synonymer går att klicka på.