menu dblex
koka upp
verb
blanchera
förvälla

Alla synonymer går att klicka på.