menu dblex
koka in
verb
konservera
inlägga
lägga in
gelea

Alla synonymer går att klicka på.