menu dblex
kohort
substantiv
truppavdelning
trupp
häravdelning
romersk häravdelning
tiondels legion
skara
flock
hop

Alla synonymer går att klicka på.