menu dblex
kohesion
substantiv
sammanhållningskraft
attraktionskraft
sammandragning

Alla synonymer går att klicka på.