menu dblex
knyckla
verb
knyckla till
skrynkla
knöla
knöla till
knövla ihop
krama ihop

Alla synonymer går att klicka på.