menu dblex
knippe
substantiv
knippa
bunt
kvast
bukett
fång
ruska
bylte
kärve
mängd
rugge
tova
blomställning

Alla synonymer går att klicka på.