menu dblex
knappt hörbar
adverb
tyst
sakta

Alla synonymer går att klicka på.