menu dblex
knacka fram malm
verb
skräda

Alla synonymer går att klicka på.