menu dblex
knäsena
substantiv
has

Alla synonymer går att klicka på.