menu dblex
klyva näbb
verb
kannstöpa

Alla synonymer går att klicka på.