menu dblex
klippa till
verb
drämma till
slå till
smocka

Alla synonymer går att klicka på.