menu dblex
klinik
substantiv
behandlingsavdelning
sjukhusavdelning
sjukhus
lasarett
sjukstuga
sjukhem
mottagning
avdelning
praktik
poliklinik
Relaterade ord
ambulans

Alla synonymer går att klicka på.