menu dblex
klartänkt
adjektiv
nykter
oförvillad
reflekterad

Alla synonymer går att klicka på.