menu dblex
klandervärd
adjektiv
förkastlig
tadelvärd
dålig
fördömlig
beklaglig
oförsvarlig
anstötlig
vanartig
inkorrekt
ojust
betänklig

Alla synonymer går att klicka på.