menu dblex
klampa
verb
trampa
stövla
stampa
kliva
gå tungt
dunsa
bullra
lufsa
stapla upp
lägga i högar
sortera
I uttryck
klampa sig

Alla synonymer går att klicka på.