menu dblex
klagolåt
substantiv
gnäll
knarr
jämmer
kink
lip
klagan
pip
gråt
kvidan
jeremiad
pjunk
olåt

Alla synonymer går att klicka på.