menu dblex
klaga över
verb
begråta
beklaga

Alla synonymer går att klicka på.