menu dblex
klaffa
verb
glappa
gapa
stå öppen
gå ihop
passa ihop
stämma
fungera
fungera som
ordna sig
lyckas

Alla synonymer går att klicka på.