menu dblex
klä upp
verb
ekipera
utrusta
rigga

Alla synonymer går att klicka på.