menu dblex
kavaljersmässig
adjektiv
chevaleresk
ridderlig

Alla synonymer går att klicka på.