menu dblex
katastrofal
adjektiv
förödande
förkrossande
fatal
olycklig
ödesdiger
tragisk
ödeläggande
förhärjande
förintande
nedbrytande

Alla synonymer går att klicka på.