menu dblex
kasta i sig
verb
gluffa
vräka i sig
sluka
äta glupskt

Alla synonymer går att klicka på.