menu dblex
kasta en skugga på
verb
förklena
misskreditera
svärta ned
förmörka
pricka

Alla synonymer går att klicka på.