menu dblex
kasernera
verb
förlägga

Alla synonymer går att klicka på.