menu dblex
karva
verb
snida
kreta
skära
tälja
rista
göra hack
göra skåror

Alla synonymer går att klicka på.