menu dblex
karantän
substantiv
isolering
avspärrning
isolation
karantänsstation
smittospärr
spärrtid
väntetid

Alla synonymer går att klicka på.