menu dblex
karakteristikum
substantiv
särmärke
kännetecken
särdrag
signatur
Alternativ stavning
karaktäristikum

Alla synonymer går att klicka på.