menu dblex
kapriciös
adjektiv
nyckfull
oberäknelig
ombytlig
ostadig
lynnig
vankelmodig
ojämn
irrationell
godtycklig
skiftande
egensinnig

Alla synonymer går att klicka på.