menu dblex
kantat
substantiv
dikt
poem
sång
hymn
diktcykel

Alla synonymer går att klicka på.